Noodzakelijke taken buiten mijn vak of ambacht:      
   hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig?       
      Hoe gebeurt het nu?  Hoeveel tijd/dag is hiervoor nodig? (minuten) Niet factureerbare tijd/maand (uur/maand)      
Dagelijks management Keuzemenu minuten Keuzemenu uur
bezoekers onthaal
uur
brievenpost sorteren, behandelen of inplannen
uur
digitale post / e-mails verwerken
uur
telefoneren/ uitgaande telefoons (zie factuur)
uur
binnenkomende telefoons, sms, Whatsapp...  beantwoorden
uur
administratie sorteren, aanvullen en bijhouden
uur
verplaatsingen auto (1 minuut/km: zie kmstaat)
uur
tijdsbeheer: planning opmaken
uur
Financieel beheer
inkomende facturen controleren,  boeken en klaar zetten 
uur
uitgaande facturen opmaken en boeken
uur
betalingen doorvoeren
uur
BTW-aangiften voorbereiden
uur
personeelsadministratie bijhouden (bv dimona,limosa)
uur
kasplanning opmaken voor volgend trimester
uur
jaarbegroting opmaken en opvolgen
uur
    ouderdomsanalyse facturen 
uur      
    fiscale optimalisatie 
uur      
Communicatie
teksten publicaties, folders….voorbereiden 
uur
teksten vertalen 
uur
presentaties voorbereiden
uur
presentaties geven voor netwerk
uur
Team management
organigram maken en actualiseren
uur
    functieomschrijvingen opmaken
uur      
freelancers, jobstudenten, flexi-medewerkers oplijsten
uur
medewerkers aanwerven
uur
onboarding medewerkers continu actualiseren en buddywerking
uur
werkprotocollen maken, documenteren en actualiseren
uur
    medewerkers opleiden, coachen en motiveren
uur      
taken delegeren 
uur
medewerkersinput vragen en benutten in organisatie
uur
veiligheidspreventie
uur
Verkoop management
productontwikkeling en -verbetering
uur
    verkoopsplanning
uur      
verkoopsopleiding medewerkers / argumentatie / weerstanden
uur
leads verzamelen
uur
bezoek aan netwerk event
uur
offertes maken
uur
prospecten opvolgen en onderhandelen tot verkoop
uur
klanten opvolgen en heractiveren
uur
service berichten voor upsell
uur
Productie management
productie plannen
uur
lastenboeken schrijven, prijzen opvragen, onderhandelen
uur
bestellingen van grondstoffen en materialen
uur
productie zelf organiseren 
uur
kwaliteitsbewaking producten en processen voor audit
uur
Technisch management informatica
hardware en software beveiligen tegen fishing en virussen
uur
beveiliging, updates en backups 
uur
website opbouwen (legal, content, leads genereren)
uur
Digital marketing
sociale media beheer
uur
visuele content creatie (foto's verzamelen voor facebook, ...)
uur
advertenties voorbereiden
uur
advertenties plannen
uur
Operationele strategische marketing
marketingplan maken
uur
marketingplan toepassen
uur
Project management
organiseren event, investering, procesoptimalisatie 
uur
beursprotocol maken (opbouw, targets, opvolgingsacties). 
uur
Zelf management
ontspanning , gezin, hobby
uur
kennis verzamelen van bibliotheek 
uur
Lange termijn ondernemings management
    Business plan actualiseren
uur      
    Ondernemingsplan actualiseren
uur      
    Swot-analyse : kansen en uitdagingen optimaliseren
uur      
    Stakeholders management actualiseren
uur      
uur/maand
uur/jaar
Indien je  uur/week werkt
dan zijn dit  volle weken/jaar !
Op Tabblad 'Verbeteringen' vind je bruikbare tips.
                     
Deze tijdsanalyse wordt u aangeboden door 
© Ondernemershulp.riccyfocke.com
Er is een aangepaste analyse voor freelancers, ZZP-ers en agrarische ondernemers. 
Voor meer inlichtingen  Riccy Focke
0476.911.846.
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
          versie         
Over de taken die je als zaakvoerder zelf doet.       
Zitten alle niet-factureerbare uren verwerkt in je uurprijs? 
zie : Rekentool uurloon berekenen.
Over de taken, die je nog niet doet, maar zou willen doen.       
Stel je de juiste prioriteiten? 
Waarnemingen
Er zijn  taken, waarbij je schijft 'Geen tijd'.
Je vindt ze dus wel nodig, maar je kan er geen tijd voor maken. 
Er zijn  taken, waarbij je schrijft 'Niet nodig'.
Is dit wel zo? Hoe zou je resultaat verbeteren, mocht je het wel doen? 
Er zijn  taken, waarbij je schrijft 'Dit kan ik niet'.
Hoe zou je resultaat verbereren, mocht je het toch kunnen leren? 
Vragen
Antwoorden
Zijn er managementtaken die je niet graag doet, die je kan uitbesteden ? Ja zeker !
Zijn er managementtaken, die je kan leren?  Ja zeker !
Zijn er managementtaken, die je kan automatiseren?  Ja zeker !
Zijn er al ergens protocollen aanwezig om dit snel effectief en efficiënt uit te voeren? 
Ja zeker !
Een tweede mening geeft je nieuwe inspiratie om je zaken beter aan te pakken.     
want
Als je blijft doen, wat je altijd al deed,     
krijg je, wat je altijd al kreeg.     
# MBA voor kleine KMO
# Bedrijfsbeheer voor de zelfstandige zonder personeel
# CFO die over de schouder meekijkt ter inspiratie en motivatie
                 
  Deze analyse wordt u aangeboden door           
© Ondernemershulp.riccyfocke.com
Nood aan ondersteuning? Klik hier
Voor meer inlichtingen  Riccy Focke 0476.911.846.
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
        versie