Wie steunt je verandering of transitie?    
Voornamen partners
         
Beïnvloeders Steun + of - Waarom? Belang?     
Familie        
Partner
Kind(eren)
Ouder(s)
Schoonouders
Broers en zussen
Schoonbroers/-zussen
Medewerkers
Collega's
Vrienden
Verenigingsleden
Concurrenten
Boekhouder
Technisch adviseur
Dierenarts
Financieel adviseur
Milieuadviseur
Syndicaal voorlichter
Verzekeringsagent
Bankier 1
Bankier 2
Leverancier voeders
Leverancier bouw
Leverancier materiaal
Leverancier loonwerk
Leverancier anders
Afnemer 1 invullen
Afnemer 2 invullen
Nieuwe leverancier
Nieuwe afnemer
© ondernemershulp.riccyfocke.com
Rapport van steunpunten rond        
Wie  Waarom Wie  Waarom Wie  Waarom  
       
4
© ondernemershulp.riccyfocke.com 4