Berekening van een realistisch afbetalingsplan van achterstallen  
Deze gegevens worden nergens bewaard. Print dus uit om te bewaren.
De gele cellen in dit voorbeeld kan je zelf aanpassen naar je eigen situatie.
Uitgangssituatie
    Vervallen facturen        
Fiscus (BTW en PB / BV)
RSZ
Sociale bijdragen 
Sociaal secretariaat
Bankaflossingen achterstal
       
             
Omzet na herevaluatie prognose 
Bedrijfsresultaat / jaar na herevaluatie prognose 
Afschrijvingen +
Bijkomende kosten - advies
op de omzet
  Aflossingen         
  Minimale aflossingstermijn maanden afgerond naar boven =>  
Situatie bij gelijke behandeling en 100% betaling
Iedere schuld wordt 100% betaald
Zonder verhogingen door nalatigheidsintresten en schadebeding.
  Voorstel afbetalingsplan          
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
per maand
  per maand  
per maand
Indien verschillende leveranciers sneller willen betaald worden, lukt het niet.
Dan zijn andere oplossingen nodig. 
Neem contact op voor maatwerk advies.
             
Deze rekentool word je aangeboden door 
© ondernemershulp.riccyfocke.com
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.