Noodzakelijke taken buiten mijn passie als landbouwer of tuinbouwer:      
   hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig?       
      Hoe gebeurt het nu?  Hoeveel minuten/periode is hiervoor nodig?  Niet factureerbare tijd/maand (uur/maand) Uitbestede/betaalde taken (uur/maand)  
Persoonlijke groei en onderhoud zaakvoerder Keuzemenu minuten Keuzemenu uur uur
Reflectie, mindfullness, studie
uur/maand uur/maand
Ontspanning, hobby voor onderhoud mentale gezondheid
uur/maand uur/maand
Vakantie met gezin 
uur/maand uur/maand
Tijd voor familie en vrienden 
uur/maand uur/maand
Gezin zaakvoerder Keuzemenu minuten Keuzemenu uur uur
Sociale rechten behouden (ziekenfonds, sociaal verzekeringfonds)
uur/maand uur/maand
Persoonsbelastingen PB zaakvoerder en gezin
uur/maand uur/maand
Privé leningen en afbetalingsplannen opvolgen
uur/maand uur/maand
Actief houden van  sociale rechten (groeipakket, studiebeurs, …)
uur/maand uur/maand
Ziektekosten administratie (doktersbriefjes insturen)
uur/maand uur/maand
Verplaatsingen (1 minuut per gereden km) voor bedrijf !
uur/maand uur/maand
Bedrijfsactiviteit (buiten productie) en administratie Keuzemenu minuten Keuzemenu uur uur
Bezoekers onthaal (voorlichters, handel, klanten, collega's, controles…)
uur/maand uur/maand
Brievenpost sorteren, behandelen (inscannen) of inplannen
uur/maand uur/maand
Digitale post / e-mails verwerken
uur/maand uur/maand
Telefoneren/ uitgaande telefoons (zie factuur)
uur/maand uur/maand
Binnenkomende telefoons, sms, Whatsapp, facebook...  beantwoorden
uur/maand uur/maand
Inkomsten en uitgaven kostenchecker / debiteurenbeheer
uur/maand uur/maand
Inkomstenbelasting bedrijf en privé
uur/maand uur/maand
BTW-administratie voorbereiden
uur/maand uur/maand
Bedrijfseconomische boekhouding bijhouden (VLIF verplichting)
uur/maand uur/maand
Kostprijsberekening en rendement evalueren
uur/maand uur/maand
Kasplanning of liquiditeitsbegroting maken
uur/maand uur/maand
Fiscale boekhouding invullen, opvolgen, begrijpen en optimaliseren 
uur/maand uur/maand
Webinars volgen om wetgeving en apps te kunnen volgen
uur/maand uur/maand
Opleidingen volgen op locatie excl verplaatsing (ize hierboven km)
uur/maand uur/maand
Dieradministratie (Veeportaal)
uur/maand uur/maand
Personeelsadministratie bijhouden (bv dimona, limosa)
uur/maand uur/maand
Perceel administratie (teeltfiches voor afnemers, favv, glb, ...)
uur/maand uur/maand
FAVV kwaliteitsborging en certificering IKM, Globelgap, ….
uur/maand uur/maand
Mestbank administratie kunstmestregister, bemestingsplan, afzet
uur/maand uur/maand
Vlaamse Milieumaatschappij (water)
uur/maand uur/maand
Verzamelaanvraag (nieuwe GLB: teeltplan en vanggewassen)
uur/maand uur/maand
Brede weersverzekering (stijgend klimaatrisico)
uur/maand uur/maand
Subsidies aanvragen voor groei en innovatie
uur/maand uur/maand
Onderhandelingen verkoop en contracten
uur/maand uur/maand
Onderhandelingen aankoop en contracten 
uur/maand uur/maand
Verplichte opleidingen Fytolicentie, ….
uur/maand uur/maand
Herhaal examens vrachtwagenrijbewijs, heftruck, ….
uur/maand uur/maand
Keuringen voertuigen (1j) en spuittoestel (3j)
uur/maand uur/maand
Keuring brandstoftanks
uur/maand uur/maand
Omgevingsvergunning in orde houden (nitraatrichtlijn)
uur/maand uur/maand
Impactscore van omgeving op bedrijfstoekomst actualiseren
uur/maand uur/maand
In orde houden van kmheffingen (vrachtwagen)
uur/maand uur/maand
Energiemanagement (verbruik en aankoopstrategie)
uur/maand uur/maand
Water management (te nat, te droog, verbruikstoezicht)
uur/maand uur/maand
Preventie arbeidsongevallen
uur/maand uur/maand
Dierwelzijnswetgeving opvolgen en toepassen
uur/maand uur/maand
Onderhoud en herstellingen gebouwen
uur/maand uur/maand
Onderhoud en herstellingen installaties en machines
uur/maand uur/maand
Onderhoud en herstellingen huisvesting seizoenarbeiders.
uur/maand uur/maand
Voertuigen signalisatie wettelijk houden
uur/maand uur/maand
Risico inventarisatie en afweging verzekeringen 
uur/maand uur/maand
Planning groei en innovatie bedrijf, opvolging (familie of vreemden)
uur/maand uur/maand
Afvalbeheer en -sanering (fytohouders, medisch afval, plastiek, asbest)
uur/maand uur/maand
Pachtwetgeving opvolgen (nieuwe pachtwet, seizoenpacht, erfpacht)
uur/maand uur/maand
uur/maand uur/maand
uur/jaar uur/jaar
Kostprijs
Indien je  uur/week werkt
per uur
dan vragen zelf uitgevoerde 'niet productieve' taken volle weken/jaar 
Omgerekend is dit van een jaar van 52 weken.
                     
  Deze tijdsanalyse wordt u aangeboden door                 
© Ondernemershulp.riccyfocke.com
Nood aan ondersteuning? Klik hier
Voor meer inlichtingen 
0476.911.846.
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
        versie          
                     
Over de taken die je als zaakvoerder zelf doet. 
Zitten alle niet-factureerbare uren verwerkt in je uurprijs? 
zie : Rekentool uurloon berekenen.
Over de taken, die je niet doet, maar zou willen doen. 
Zijn er managementtaken die je niet graag doet, die je kan uitbesteden ? Ja zeker !
Zijn er managementtaken, die je kan leren?  Ja zeker !
Zijn er managementtaken, die je kan automatiseren?  Ja zeker !
Zijn er al ergens protocollen aanwezig om dit snel effectief en efficiënt uit te voeren? 
Ja zeker !
Een tweede mening geeft je nieuwe inspiratie om je zaken beter aan te pakken.     
want
Als je blijft doen, wat je altijd al deed, 
krijg je, wat je altijd al kreeg. 
                 
  Deze tijdsanalyse wordt u aangeboden door           
© Ondernemershulp.riccyfocke.com
Nood aan ondersteuning? Klik hier
Voor meer inlichtingen  Riccy Focke 0476.911.846.
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
        versie