Noodzakelijke taken buiten mijn passie als landbouwer of tuinbouwer:
   hoeveel tijd heb ik daarvoor nodig? 
      Hoe gebeurt het nu?  Hoeveel minuten/periode is hiervoor nodig?  Niet factureerbare tijd/maand (uur/maand)
Gezin zaakvoerder Keuzemenu minuten Keuzemenu uur
Sociale rechten behouden (ziekenfonds, sociaal verzekeringfonds)
uur/maand
Persoonsbelastingen PB zaakvoerder en gezin
uur/maand
Privé leningen en afbetalingsplannen opvolgen
uur/maand
Actief houden van  sociale rechten (groeipakket, studiebeurs, …)
uur/maand
Ziektekosten administratie (doktersbriefjes insturen)
uur/maand
Verplaatsingen (1 minuut per gereden km) voor bedrijf !
uur/maand
Bedrijfsactiviteit (buiten productie) en administratie Keuzemenu minuten Keuzemenu uur
Bezoekers onthaal (voorlichters, handel, klanten, collega's, controles…)
uur/maand
Brievenpost sorteren, behandelen (inscannen) of inplannen
uur/maand
Digitale post / e-mails verwerken
uur/maand
Telefoneren/ uitgaande telefoons (zie factuur)
uur/maand
Binnenkomende telefoons, sms, Whatsapp, facebook...  beantwoorden
uur/maand
Inkomsten en uitgaven kostenchecker / debiteurenbeheer
uur/maand
Inkomstenbelasting bedrijf
uur/maand
BTW-administratie voorbereiden
uur/maand
Bedrijfseconomische boekhouding bijhouden (VLIF verplichting)
uur/maand
Kostprijsberekening en rendement evalueren
uur/maand
Kasplanning of liquiditeitsbegroting maken
uur/maand
Fiscale boekhouding invullen, opvolgen, begrijpen en optimaliseren 
uur/maand
Jaarlijks UBO register bevestigen 
uur/maand
Webinars volgen om wetgeving en apps te kunnen volgen
uur/maand
Opleidingen volgen op locatie excl verplaatsing (ize hierboven km)
uur/maand
Dieradministratie (Veeportaal)
uur/maand
Medicamentenregister bijhouden per dier 
uur/maand
Hond kat: identificatie, registratie en ev. Catratieplicht
uur/maand
Paard: identificatieplicht, chippen 
uur/maand
Personeelsadministratie bijhouden (bv dimona, limosa, plukkaarten)
uur/maand
Perceel administratie (teeltfiches voor afnemers, favv, glb, ...)
uur/maand
FAVV kwaliteitsborging en certificering IKM, Globelgap, ….
uur/maand
    Mestbank loket kunstmestregister, bemestingsplan, afzet, MTIL, MVC, NER, SNAPP, staalnames, volmachten, BO-loket
uur/maand
PAS weideregister rundvee: logboek
uur/maand
Vlaamse Milieumaatschappij (water)
uur/maand
Vlaamse Milieumaatschappij (jaarlijks intergraal milieurapport)
uur/maand
Verzamelaanvraag (nieuwe GLB: teeltplan en vanggewassen)
uur/maand
Autocontrole Codiplan, vegaplan, belpume, ikm globalgap, …...
uur/maand
IPM checklist
uur/maand
Brede weersverzekering (stijgend klimaatrisico)
uur/maand
Schadevergoeding opvragen bij verzekering en rampenfonds
uur/maand
Subsidies aanvragen voor groei en innovatie
uur/maand
Onderhandelingen verkoop en contracten
uur/maand
Onderhandelingen aankoop en contracten 
uur/maand
Verplichte opleidingen Fytolicentie, ….
uur/maand
Herhaal examens vrachtwagenrijbewijs, heftruck, ….
uur/maand
Biociden licentie herhalen
uur/maand
Keuringen voertuigen (1j) en spuittoestel (3j)
uur/maand
Keuring brandstoftanks
uur/maand
Omgevingsvergunning in orde houden (nitraatrichtlijn)
uur/maand
Impactscore van omgeving op bedrijfstoekomst actualiseren
uur/maand
In orde houden van kmheffingen (vrachtwagen)
uur/maand
Energiemanagement (verbruik en aankoopstrategie)
uur/maand
Water management (te nat, te droog, verbruikstoezicht)
uur/maand
Preventie arbeidsongevallen
uur/maand
Dierwelzijnswetgeving opvolgen en toepassen
uur/maand
Onderhoud en herstellingen gebouwen
uur/maand
Onderhoud en herstellingen installaties en machines
uur/maand
Onderhoud en herstellingen huisvesting seizoenarbeiders.
uur/maand
Voertuigen signalisatie wettelijk houden
uur/maand
Risico inventarisatie en afweging verzekeringen 
uur/maand
Planning groei en innovatie bedrijf, opvolging (familie of vreemden)
uur/maand
Afvalbeheer en -sanering (fytohouders, medisch afval, plastiek, asbest)
uur/maand
Pachtwetgeving opvolgen (nieuwe pachtwet, seizoenpacht, erfpacht)
uur/maand
Persoonlijke groei en onderhoud zaakvoerder
minuten
uur
Reflectie, mindfullness, studie
uur/maand
Ontspanning, hobby voor onderhoud mentale gezondheid
uur/maand
Vakantie met gezin 
uur/maand
Tijd voor familie, vrienden en vrijwilligerswerk verenigingsleven
uur/maand
uur/maand
uur/jaar
Indien je  uur/week werkt
dan vragen zelf uitgevoerde 'niet productieve' taken volle weken/jaar 
Omgerekend is dit van een jaar van 52 weken.
               
  Deze tijdsanalyse wordt u aangeboden door           
© Ondernemershulp.riccyfocke.com
Nood aan ondersteuning? Klik hier
Voor meer inlichtingen 
0476.911.846.
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
        versie