Verschillende effecten in aanpak bij aflossingsproblemen          
Gebruiksaanwijzing: De gele velden kan je aanpassen naar je persoonlijke situatie, de rest van de simulatie gaat automatisch.
Situatie voor het uitstel van aflossing
uitstaand krediet (niet het beginbedrag)
jaar resttijd van het krediet, waarvoor u uitstel wenst (max 10 jaar in dit rekenvoorbeeld)
aflossing per jaar
aflossing jaarlast
1
Oplossing 1 Aflossing wordt uitgesteld tot nà de huidige aflossingsperiode (verlenging krediet)
uitstaand krediet
jaar resttijd aflossingen
aflossing
aflossing jaarlast
1 0
Jaarlast 
stijgt 
niet !
hogere totale rentekost
Oplossing 2 Postfinanciering van investeringen met eigen middelen, meer dan de aflossingsbedrag
of overbruggingskrediet 
uitstaand krediet overbruggingskrediet
jaar resttijd aflossingen jaar resttijd aflossingen
aflossing
aflossing
 hogere  
aflossing jaarlast
aflossing jaarlast jaarlast
hogere totale rentekost
Oplossing 3 Aflossing wordt gespreid over de rest van de aflossingsperiode (inloopregeling)
uitstaand krediet
jaar resttijd aflossingen (1 jaar korter)
aflossing
aflossing jaarlast
0
hogere 
jaarlast
hogere totale rentekost
Oplossing 4 Aflossing wordt NIET uitgesteld, maar gefinancierd met een kaskrediet of vast voorschot, dat snel moet afgelost worden,
uitstaand krediet nieuw kaskrediet of vast voorschot (=aflossing)
jaar resttijd aflossingen
aflossing
aflossing jaarlast
hogere
jaarlast !
      6.000,00
hogere totale rentekost
  Aandachtspunten:         
- Maak een realistische kasplanning (korte termijn: max 12 maand) en leg uit hoe je dit gaat aanpakken : een concreet actieplan
- Bestudeer je toekomstig rendement : een doordacht businessplan, dat voor u zelf haalbaar is.
- Evalueer je balansevolutie en waarborgpositie na deze oplossing (evolutie van eigen vermogen)
- Vraag voor ondertekening naar de kosten van deze oplossing [dossier- en rentekosten, eventuele bijkomende waarborgkosten (omzetting van mandaat/volmacht)]
- Overweeg bestaande alternatieven om mee te nemen in je onderhandelingsgesprek.
  Weet je even niet hoe je dit moet doen naast alle andere dringende werk in je zaak?   
Ik kan je snel, effectief en efficiënt helpen. 
Onafhankelijk, discreet en zonder beschuldiging over het verleden met focus op 'voor jou persoonlijk' haalbare oplossingen en tips.
  Vraag tijdig advies : laat krediet geen 'schuld' worden.      
                           
© Ondernemershulp.riccyfocke.com
Voor meer inlichtingen  [email protected] 0476.911.846.
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.
Vraag tijdig advies aan uw boekhouder of laat ons samenwerken