25% afroming  NERS bij overdracht van aandelen in een BV of NV aan derden.
 de gele cellen kan je invullen met eigen cijfers.  
Balans voor stikstofdecreet
Onroerend  veegebonden   Eigen vermogen  
 niet veegebonden   Vreemd kapitaal  
Roerend   veegebonden 
 niet veegebonden 
Ander 
Pandwaarde ivm financierbaarheid
 dekking 
 Door afroming NERS (25% e a) zakt de bedrijfseconomische waarde veegebonden activa met  
Balans na stikstofdecreet
Onroerend  veegebonden   Eigen vermogen  
 niet veegebonden   Vreemd kapitaal  
Roerend   veegebonden 
 niet veegebonden 
Ander 
Vermogensdaling
Pandwaarde ivm financierbaarheid
 dekking  
Rendabiliteit
 Voor decreet 
 Na decreet 
Omzet  veegebonden   daalt naar => 
 niet veegebonden 
Variabele kosten  veegebonden   daalt naar => 
 niet veegebonden 
Vast kosten incl financiering
Saldo
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding met je bedrijfseconomisch adviseur. 
Bekijk welke uitzonderingen er zijn. 
 Zijn er nog geschikte NERS te koop om die vermogendaling te voorkomen? Aan welke prijs?