Kostprijs Aardappelen Rekentechniek          
Riccy Focke:
en naar De Drietand van 15 juli 2022 pag 33
bron:  NEPG,PCA/Fiwap
Teelt zelf
per ha ha
Riccy Focke:
verschillen per ras, potermaat, plantafstand, prijs: kg
Poten (1100-1350 euro) 2024 veel duurder
Riccy Focke:
100 eenh N uit drijfmest +60M chloorcali, urean 39% Kas27%, patentkali 30%, kalk, bladmeststoffen
Bemesting
Gewasbescherming (onkruid en ziekten) (700-1050)
Loonwerk planten en rooien (650-700)
Andere variabele kosten
Pacht (van 350 landbouwpacht  tot > 2000 euro cultuurpacht)
Teeltmachines afschrijving en intrest (0 , gemiddeld 535 €)
Gebouwen afschrijving en intrest (0, gemiddeld 118 €)
Onderhoud van machines en gebouwen 
Andere vaste kosten (verzekering,  adviseurs, communicatie, lidgeld ea)
Riccy Focke:
dit wordt steeds meer standaard praktijk (1100 € incl arbeid en energie)
Irrigatie:
Riccy Focke:
(40 uur x uurprijs als zelfstandige)
Eigen arbeid 
Risico marge: teelt, bewaring,  markt, betalingsrisico
Brede weersverzekering premie incl eigen risico
Kostprijs bedrijfskapitaal (straight loan)
Kostprijs af land / ha
Riccy Focke:
geplante ha (geoogst én niet geoogst)
Uitbetaalde kg over alle ha
Kostprijs per kg (af land)
Bewaring 
per 100 kg kg
Riccy Focke:
3,13 volgens PCA
Afschrijving (gebouw, inschuurmateriaal, machines) (0,  gemiddeld 2,95 €)
Intrestverlies tijdens bewaring (8m)
Kiemremming (incl reiniging loods)
Energie inschuren , bewaren, uitschuren 
Arbeid inschuren, bewaren en uitschuren
Kostprijs bewaring /100 kg
Uitbetaalde kg (-6% gewichtsverlies)
Totale kostprijs per kg (teelt tot betaling)
               
Verkoopprijs (contractprijs , vrije prijs, gemengde prijs)        
Teeltrendement of marge : Gerealiseerde verkoopprijs - kostprijs 
Ondernemerspremie 
Laat je niet uit je lood slaan door gemiddelden
Let op: Grootte, specialisatie en onderhandelingsmacht doen er wél degelijk toe. 
               
Deze rekentool is gemaakt door  © ondernemershulp.riccyfocke.com
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek. Ieder bedrijf is anders        
Bronnen
PCA
Teeltrisico: van oogst 2023 bleef 5-8% van de geplante aardappelen in veld zitten. Bron PCA