Kostprijs Aardappelen          
bron: NEPG,PCA/Fiwap en naar De Drietand van 15 juli 2022 pag 33
Teelt zelf
per ha
Poten 
Bemesting
Gewasbescherming
Loonwerk
Andere variabele kosten
Pacht (van 350 landbouwpacht  tot > 2000 euro cultuurpacht)
Teeltmachines afschrijving en intrest (0 , gemiddeld 535 €)
Gebouwen afschrijving en intrest (0, gemiddeld 118 €)
Onderhoud van machines en gebouwen 
Andere vaste kosten (boekhouder, adviseurs, communicatie, lidgeld ea)
Irrigatie: dit wordt steeds meer standaard praktijk
Eigen arbeid (40 uur x uurprijs als zelfstandige)
Risico marge: teelt, bewaring, klimaat, markt, betalingsrisico
Brede weersverzekering premie incl eigen risico
Kostprijs bedrijfskapitaal (straight loan)            5.000,00 uitbetaalde kg kostprijs
Kostprijs af land / ha
per ha
Bewaring 
per 100 kg
Afschrijving (gebouw, inschuurmateriaal, machines) (0,  gemiddeld 2,95 €)
Intrestverlies tijdens bewaring
Kiemremming (incl reiniging loods)
Gewichtsverlies 6%
Energie inschuren , bewaren, uitschuren 
Arbeid inschuren, bewaren en uitschuren
uitbetaalde kg kostprijs
Kostprijs bewaring /100 kg per ha
Verkoopprijs
       0,25
Teeltrendement of marge : Gerealiseerde verkoopprijs - kostprijs 
Laat je niet uit je lood slaan door gemiddelden
Grootte en specialisatie doet er wél degelijk toe. 
               
Deze rekentool is gemaakt door 
© ondernemershulp.riccyfocke.com
Gebruik onder voorbehoud, als voorbereiding op adviesgesprek.