Oogstraming vroege aardappelen        
Rijafstand  cm (invullen)
Verlies verplichte bufferstroken  m2/ha (invullen)
Verlies wendpakkers hoeken en schade m2/ha (invullen)
Lopende meter oogstbaar per ha lopende meter/ha
Gewicht staalname per lopende meter kg (invullen)
Geschatte opbrengst kg
Struiken per lopende meter stuks (invullen)
Gewicht per struik kg (invullen)
Geschatte opbrengst kg
Te nemen opbrengst (kg) kg (invullen)
 ! Oogstverliezen aftrekken
    perceel        
Oppervlakte perceel 1 ha
Geschatte  opbrengst (kg) kg
Tarra (kriel, stootblauw, schade)
Cruciaal !
Uitbetaalde kg kg
Prijs (netto na kosten vervoer etc) /kg Cruciaal !
         
Let op: de kostprijs is zeer sterk gestegen !
kostprijs bedrijfskapitaal
pootgoed
gewasbescherming
irrigatie/beregening
loonwerk
Deze rekentool werd gemaakt door
Ondernemershulp Riccy Focke    
Gebruik onder voorbehoud
Als voorbereiding op adviesgesprek