Leeftijd        
Verwachte levensduur statistisch bron
Nog te verwachten levenduur
waarvan verblijftijd woonzorgcentrum jaar of maanden  
           
Huidige kostprijs woonzorgcentrum volgt de index  
Extra kosten  volgt de inflatie
Totale maandkosten        
  voor woonzorgcentrum  
           
Pensioen Mypension.be volgt de index  
  naar woonzorgcentrum  
           
Zelf bij te leggen of zorgplicht kinderen         
Indexatie 
Geïndexeerd over die periode  Opleg per maand /maand
           
 Boek: Zorgen voor de derde levenshelft  
Je hebt zélf ongeveer 8 keer je laatste jaarloon nodig om dezelfde levensstandaard te behouden
Alternatief
Woning tijdig verbouwen naar zorgwoning (de bouw-eisen worden steeds duurder). 
Met eigen middelen of           
Met woningkrediet (mensualiteit) jaar
    intrest /maand
Vrienden en familie motiveren voor private hulp. 
Gebruik maken van burenhulp (zie vorige tip)
 Als het zover is, statuut Zorgwoning aanvragen via melding omgevingsvergunning aan de gemeente