Van Netto Loon naar Totale Kost voor de Werkgever  
uur/week
WERKNEMER = Bediende maand
per uur
Bruto wedde bruto
- RSZ-WN 13,07 % a
Belastbare wedde
- Bedrijfsvoorheffing (zonder correcties) b
bron
Netto wedde netto
Kosten die de WN betaalt a+b
WERKGEVER
Bruto wedde
+ RSZ WG 35 % c
TOTALE kost kostprijs
Totale kosten die WG en WN samen betalen
Zonder rekenening te houden met 'factureerbare' uren.  factuur
Zonder rekenening te houden met overheadkosten, kmvergoeding,…
Denk aan LEGALE alternatieve beloningssystemen
Deze tool werd gemaakt door
  Ondernemershulp Riccy Focke
Gebruik onder voorbehoud en ter inspiratie
  Als voorbereiding op adviesgesprek