EARMOLDS             User name    
  Recommendations for best hearing aid fittings     Password  
  Audiogram   Margin gain:              
  f [Hz] 250 500 1K 2K 4K   OK/±/not OK          
  HL BC   Detailed information        
  HL AC   Output Gain Occlusion          
  Earmold hearing aid   500 1K 2 4 250 500          
  open dome            
  closed dome      
  double dome      
  Earmold thin shell 0,7mm      
  Earmold thin shell 1 mm      
  Earmold thin shell 2mm      
  Earmold solid 0,7 mm      
  Earmold solid 1 mm      
  Earmold solid 2 mm      
  Earmold solid 3 mm      
          © Jaap Peter Kronemeijer   Email Us          
    (=)  'best' choice     OK    
    (=) not recommended     Just within the margin    
  Maximum score = 10     probably not OK    
  References: Kuk et al. 2009 | Teie, P. 2009 | Dillon, H. 2001 | Kiessling, J. 2006 | Courtois et al. 1988    
   
  Keuzetool hoortoestel oorstukjes
  Het kiezen van een hoortoestel oorstukje is geen exacte wetenschap, maar begint altijd met het maken van een ‘educated’, of ‘best guess’. 
  Deze tool helpt daarbij. Controle of de gemaakte keuze de juiste is, blijft altijd noodzakelijk!*
  * Real-ear / insertion-gain (IG), feedback test
   
  Als uit de feedback meting of de real-ear meting blijkt dat de gewenste output of versterking niet kan worden behaald, of de occlusie een onoverkomelijk een probleem blijkt te zijn, 
  zal het gekozen oorstukje of venting mogelijk (audiologisch gezien) niet de juiste zijn. 
  Bedenk dat de keuze voor een oorstukje soms een compromis is tussen verschillende uitkomsten. Naast audiologische, kunnen ook medische en psycho-sociale aspecten een rol spelen. 
   
  N.B. Zorg dat het oorstukje altijd juist geconfigureerd is in het hoortoestel (software). Herhaal altijd de feedback meting als oorstukje of venting is veranderd. 
   
  Wat doet de keuzetool?
  Er wordt gekeken naar drie uitkomstmaten die sterk worden beinvloed door de keuze van het oorstukje: maximale output, maximale versterking voordat feedback optreedt, en occlusie.
  Het algoritme van de keuzetool vergelijkt hiervoor de hoordrempels (250 en 500 Hz) en benodigde gain (500, 1, 2 en 4 kHz)  met, per conditie, vastgestelde (onderbouwde) grenswaarden (zie references). 
  De tool is bedoeld voor gebruik bij volwassenen bij toepassing van één van de NAL rekenregels. De tool is NIET bedoeld voor gebruik bij kinderaanpassingen en/of toepassing van de DSL rekenregel.
  De 'margin gain' is een veiligheidsmarge tot de grenswaarde. 
  In de rechter kolom wordt gedetailleerde informatie gegeven over de uitkomsten per conditie.
 
  De beoordeling/score voor de verschillende factoren is als volgt opgebouwd:
  Voor gain en output geldt:
  Binnen grenswaarde en binnen de marge: 2 punten
  Binnen de grenswaarde: 1 punt
  Grenswaarde overschreden: 0 punten
  Voor occlusie geldt:
  Binnen de grenswaarde: 1 punt
  Grenswaarde overschreden: 0 punten
  Het maximaal aantal punten komt daarmee op 10.
  References: Kuk et al. 2009 | Teie, P. 2009 | Dillon, H. 2001 | Kiessling, J. 2006 | Courtois et al. 1988