Automatisk Udregner  
  - Hvilket Ecowater Greenline anlæg anbefales det at benytte?    
 
 
   
1. Indtast antallet af hårdhedsgrader.    
  Vælg om der skal indtastes ud fra postnr. eller en specifik værdi.    
   
       
                   
  Postnr. for adressen      
  link til vandværk her.       
  Råvand hårdhedsgrader [dH]      
                   
Skjult linie til udregning        
         
  Rest hårdhedsgrader [dH]      
       
2. Indtast det ønskede antal dage imellem regeneration.      
  - Maksimalt 4 dage er et krav i henhold til godkendelsen til drikkevand.      
  Dage mellem regenerationer     
     
3. Indtast antallet af personer i husstanden.      
  - Er der flere end 6 personer, kontakt da JVT for et personligt tilbud.        
  Antal personer    
     
4. Indtast vandforbruget.         
  Vælg om der beregnes ud fra et gennemsnitligt vandforbrug eller et specifikt vandforbrug.      
   
       
                   
       
  Vandforbrug fra 1 til 5        
 
   
g
  Specifikt årligt vandforbrug for husstanden [ mᶟ]        
 
     
                   
                   
Resultat:    
       
     
       
         
         
         
                   
Data:    
  Her ilustreres sammenhængen mellem dit forbrug og kapaciteten for de forskællige anlæg ved de indtastede værdier.      
 
               
         
           
             
               
                   
  Udveklingskapacitet Reultat        
  Udveklingskapacitet        
  Kapacitet pr reg min Antal reg        
  Kapacitet pr reg max        
  Saltforbrug          
             
  Salt forbrug kg          
  Saltforbrug kg