Anlægs vælger
  - Hvilket Ecowater Greenline anlæg anbefales det at benytte?  
   
   
               
  1. Postnr. for adressen  
  link til vandværk her.   
  Råvand hårdhedsgrader [dH]  
               
Skjult linie til udregning    
       
  Rest hårdhedsgrader [dH]  
     
2. Indtast det ønskede antal dage imellem regeneration.  
  - Maksimalt 4 dage er et krav i henhold til godkendelsen til drikkevand.  
  Dage mellem regenerationer   
 
  - Er der flere end 6 personer, kontakt da JVT for et personligt tilbud.    
  2. Antal personer i husstanden  
 
  Vælg om der beregnes ud fra et gennemsnitligt vandforbrug eller et specifikt vandforbrug.  
   
   
               
  3. indtast vandforbrug fra 1 til 5    
 
 
g
  Specifikt årligt vandforbrug for husstanden [ mᶟ]    
 
 
               
               
Resultat:
     
     
               
Data:
  Her ilustreres sammenhængen mellem dit forbrug og kapaciteten for de forskællige anlæg ved de indtastede værdier.  
    NSC25 NSC35 NSC60 Forbrug