Antal køer per 100 køer, der er døde eller blevet aflivet i besætningen i de seneste 12 måneder ?
Input kodødelighed %             Output kodødelighed %  
Download Arla Logo | Arla
                       
                       
  Besætningsdata            
SimHerd har simuleret reduktionsmålene af sygdommene. Den simulerede output af SimHerd, i form af lavere udskiftningsprocent mm., vises her. Læs mere ved at klikke på "forklaring bag output". ?
Output: Ændringer i nøgletal Forklaring bag output  
  Antal årskøer          
Ændringer i årlig udskiftningsprocent. Udskiftningprocenten dækker antallet af døde og aflivede køer samt køer, der udsættes som følge af produktion, sygdom eller reproduktion. ?
Udskiftningsprocent    
  Ydelse, kgEKM per årsko          
Ændring i det årlige 'overskud' af kvier. I modellen sælges disse kvier, da de ikke er nødvendige som udskiftning, når dødelighed og udsætning reduceres som følge af færre sygdomstilfælde. ?
Overskud af kvier per år    
Chancen for en succesfuld brunstobservation, der følges op af inseminering i hver brunstcyklus (21 dage). Beregnes som produktet af insemenringsprocent og drægtighedsprocent. ?
Reproduktionseffektivitet          
Ændring i ydelse per årsko, kgEKM
?
Ydelse, kgEKM/årsko    
               
Ændring i livsydelse, kg EKM sfa.køer med højere ydelse og længere liv ?
Livstidsydelse, kgEKM    
                         
  Primære dødsårsag %       Reduktionsmål, %
Her kan målet for antal døde køer sættes for de forskellige sygdomme. Når der reduceres i andelen af døde dyr som følge af en given sygdom, antages modellen bagved, at vi 1-1 reducerer den estimerede sande sygdomsincidens. Klik på "Læs mere" for flere detaljer. ?
    Output: Andre ændringer      
Antal af køer per 100 køer der er døde eller aflivede som direkte følge af svær kronisk halthedslidelse. Perakut halthed som følge af akut traume skal registreres som skade (fx brækket ben) ?
Halthed    
 
Ændring i enterisk metanproduktion i besætningen: Total mængde metan produceret i besætningen (af køer og opdræt) divideret med total kgEKM produceret i besætningen. Den total metan produktion er beregnet på basis af det samlede foderbehov hos køer og opdræt. ?
Metanproduktion per kgEKM    
Antal af køer per 100 køer der er døde eller aflivede som direkte følge af akut opståede skader. Akut opståede skader defineres som pludselige hændelser (såsom udskridning) der fører til død aller aflivning ?
Skader    
 
Ændring I arbejdsbehov per uge, som følge af en reduktion af sygdomsbehandlinger og håndtering af døde køer ?
Arbejdstimer, timer per uge    
Antal af køer per 100 køer der er døde eller aflivede som direkte følge af yverbetændelse. Akutte traumer på yver eller patter registreres som skader. ?
Yverbetændelse    
    Dækningsbidrag per årsko    
Antal af køer per 100 køer der er døde eller aflivede som direkte følge af stofskiftelidelse (mælkefeber, ketose eller løbedrejning) ?
Stofskiftelidelse    
    Dækningsbidrag per besætning per år  
Antal af køer per 100 køer der er døde eller aflivede som følge af årsager ikke angivet ovenfor. Værdien beregnes ved at trække andelen af køer døde af specificeret årsag fra den samlede andel døde køer i besætningen ?
Uspecificeret/anden årsag                  
  Mere information  
                 
Den sande incidens estimeres ud fra andelen af dyr, der dør som følge af sygdommene, der specificeres ovenfor. Antallet af døde dyr er altså en delmængde af det samlede antal dyr, der bliver ramt af sygdom. Antallet af syge estimeres derfor ud fra antal døde og sygdommens dødelighedsrisiko. Bliv klogere ved at klikke på ”Læs mere".
?
Estimeret sand incidens Læs mere                  
Den estimerede sande incidens af halthedslidelser i besætningen givet en gennemsnitlig dødelighed af halthedslidelse på 4.2%. Klik på "Læs mere" for flere detaljer. ?
Halthed, %                
Den estimerede sande incidens af yverbetændelse i besætningen givet en gennemsnitlig dødelighed af yverbetændelse på 10%. Klik på "Læs mere" for flere detaljer. ?
Yverbetændelse, %                
Den estimerede sande incidens af stofskiftelidelser i besætningen givet en gennemsnitlig dødelighed af stofskiftelidelser på 13%. Klik på "Læs mere" for flere detaljer. ?
Stofskiftelidelse, %                
                       
                       
  mere                      
                         
The pie-chart shows how the change in Net Return is broken down in increased milk sales, reduced treatment costs and increased livestock sales ?
DB per årsko        
  DB per besætning per år    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mælk, foder og dyr  
Mælkepris, kr. per kgEKM (4.2% / 3.4%)
Foderpris, kr. per kg TS 
Bortskaffelsesomkostninger per død ko, kr.
Pris per kælvekvie, kr.
   
Behandlingsomkostninger, kr. per tilfælde  
Halthed
Stofskiftelidelse
Yverbetændelse