Forudsætninger        
Antal årskøer      
Udskiftningspct.      
Reproduktionseffektivitet      
Mælkepris kr. pr. kg EKM    
Der er tre muligheder for at bruge Bovikalc, jævnfør artiklen hvori effekten af Bovikalc undersøges (Oetzel and Miller, 2012, JDS-95)
1) køerne som var iblandt de 45% højest ydende I forrige laktation behandles
2) de 45% højest ydende plus køerne som var klassificeret som halt I "pre-fresh" perioden behandles
3) alle gold køer behandles
Bovikalc strategi
     
Pris pr. bolus. Bovikalc pris 
kr. pr. bolus    
Tidsforbrug i minutter for tildeling af 1 bolus Tidsforbrug bolus tildeling
min. pr. tildeling    
         
Besætningsdata Nudrift Bovikalc Ændring  
EKM pr. årsko, kg    
Køerne som er halt inden kælvning. Antal tilfælde pr. 100 årskøer. Pre-fresh halthed
     
Antal tilfælde pr. 100 årskøer. Børbetændelse
 
Antal tilfælde pr. 100 årskøer. Ketose
 
Antal tilfælde pr. 100 årskøer. Løbedrejning
 
Antal tilfælde pr. 100 årskøer. Yverbetændelse
 
Ændringen af Benefit eller DB pr. år I besætningen Benefit, kr. pr. år
     
         
Antallet af køer som behandles afhænger af Bovikalc strategi du har valgt. Antal behandlinger med Bovikalc pr. år
     
Der regnes med, at der bruges 2 bolusser per behandling. Bovikalc, omkostninger bolus, kr. pr. år
     
Der regnes med, at der tildeles 2 bolusser per behandling. Tidsforbrug, kr. pr. år
     
Omkostninger, kr. pr. år      
         
Benefit - Omkostninger Profit, kr. pr. år
     
         
         
Priser og omkostninger Kr.
Mælkepris, pr. kg EKM
Foderpris, pr. FE
     
Behandlingsomkostninger, kr. pr. tilfælde  
  Børbetændelse
  Ketose
  Løbedrejning
  Yverbetændelse
     
Arbejdstid, per time
Kælvekvie
Slagtepris, pr. kg levevægt
Insemineringsomkostninger, pr. insemination
     
     
Artikler som er brugt til parameterisering af SimHerd-Flex  
Oetzel and Miller, 2012  
McArt and Oetzel, 2015