Cost-benefit af avlstyre vs. foldtyre            
         
Årskøer     Brug af foldtyr på:
 
Udskiftningsprocent     Race
   
Forskel i NTM mellem brugstyr og foldtyr     Værdi 1 NTM enhed kr. pr. årsko  
Stigning i avlsmæssigt niveau på sigt, DB i kr. / årsko  
       
Udbytte på besætningsniveau, kr./år            
               
insemineringer pr. årsko            
pris pr. inseminering, sæd+besøg            
Antal insemineringer af Viking fremover            
Omkostninger til inseminering, kr./år            
               
Antal tyre            
Fodring/tyr/år            
Forrentning og afskrivning/tyr/år            
Omkostninger til tyrene            
               
Ændring i omkostninger, kr./år            
               
               
Profit (Udbytte - Omk.) ved at skifte til brugstyre, kr./år            
           
           
         
           
           
Regnemodulen er udviklet af SimHerd A/S, men ikke baseret på SimHerd-modellen        
           
                           
  DB pr. år (x 1000)  
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
1) Fødsel:  Risikoen for hårde fødsler blandt 1. kalvskøer falder med 10%-point  
2) Spild:  Andel af kvier som slagtes falder med 5%-point pga. færre tyr-relaterede uheld blandt kvierne  
3) Kv Ster:  Tabet forbundet med at der anvendes en steril tyr til kvierne, som man først finder ud af efter 3 måneder.   
       
4) KoUd-2:  Køernes udsætterprocent falder med 2%-point pga. færre tyr-relaterede uheld blandt køerne  
5) Ko Ster:  Tabet forbundet med at der anvendes en steril tyr til kvierne, som man først finder ud af efter 3 måneder.   
6) Potentiale: Potentialet af, at bruge Xvik og kødkvægssæd på køerne. Det er potentialet udover det potentiale af at bruge de bedste tyre fra insemineringsplanen
     
Ovenstående beregninger er simuleret i en gennemsnitsbesætning. Ikke i din besætninger. Kontakt SimHerd (www.simherd.com) for mere specifikke beregninger