SimHerd-Flex: X-Zelit  
             
  Basis forudsætninger        
  Antal årskøer      
    Mælkepris, kr. pr. kg EKM      
   
Kommer X-Zelit til at erstatte DCAD-fodring?
Nej: Det antages, at X-Zelit reducerer mælkefeber og subklinisk mælkefeber med 75%.
Ja: ved at udskifte DCAD-fodring med X-Zelit, antages at mælkefeber og subklinisk mælkefeber reduceres med 64%. Det antages, at DCAD-fodring i sig selv også reducerer (subklinisk) mælkefeber, og ved at fjerne DCAD-fodring fjernes denne effekt.
Antagelserne (75% og 64%) kan tilpasses på fanen "Priser og forudsætninger".
X-Zelit erstatter DCAD-fodring? 
 
 
   
Bruges X-Zelit kun til goldkøer eller både til goldkøer og kvier? Når man kun bruger det til goldkøer er omkostningerne til X-Zelit lavere, men udbyttet (DB) er også lavere, da man ikke opnår en effekt i den første laktation. Anvendelse ved goldkøer og kvier?
 
   
   
Det totale antal behandlinger om året afhænger af, om man kun behandler goldkøer eller også kvierne. Desuden påvirker udskiftningsprocenten antallet af behandlinger. Antal behandlinger om året
     
             
    Besætningsdata  
Driften i din besætning i dag. Nudrift
Ændringerne i forhold til Nudrift som kan tilskrives X-Zelit.        Ændring
 
   
Besætningens ydelsesniveau, som vises bla. på nøgletalstjek i kg EKM pr. årsko Ydelse, kg EKM/årsko
   
   
Udskiftningsprocenten I besætningen, I et representativt år (et år uden udvidelse eller tilkøb af dyr feks.). Udskiftningspct.
   
    Malkeår pr. ko    
    Livsydelse pr. ko, kg EKM    
             
    Behandlinger pr. 100 årskøer        
   
Kliniske tilfælde af mælkefeber per 100 årskøer. Vær kritisk når du indtaster dette tal; en "kalk behandling" på papir er ikke altid lige med et klinisk tilfælde af mælkefeber.   Mælkefeber
   
   
Forekomsten af subklinisk mælkefeber per 100 årskøer.   Subklinisk mælkefeber
   
   
Forekomsten af stofskifte lidelser per 100 årskøer. Stofskifte lidelser dækker over ketose og løbedrejning.   Stofskifte lidelser
   
   
Forekomsten af repro lidelser per 100 årskøer. Repro lidelser dækker over børbetændelse og efterbyrd.   Repro lidelser
   
   
Den årlige stigning i DB som følge af brug af X-Zelit. På fanen "Benefit breakdown" kan du se hvordan stigningen i DB kan deles op i forskellige elementer DB, kr. pr. år
     
             
        Per behandling Årligt  
   
Omkostninger af X-Zelit per "pre-fresh behandling" Omkostninger af X-Zelit, kr.
   
             
    Besparelser        
   
Omkostninger af DCAD-fodring per "pre-fresh behandling". Omkostninger DCAD (+ bolus), kr.
   
   
Arbejdsbesparelse i forbindelse med "pre-fresh behandlingen" ved skift til X-Zelit. Besparelsen vedfører arbejdet relatered til feks. urin-pH målinger og tildeling af bolus. Arbejdstidsbesparelser, min.
   
   
Besparelser I alt, hvis X-Zelit erstatter DCAD-fodring Besparelser, kr. pr. år
     
   
Stigningen I DB minus ekstra omkostninger og eventuelle besparelser (hvis X-Zelit erstatter en DCAD-fodring) Bundlinje, kr. pr. år
     
             
             
             
Powered by SimHerd       teksteksempel
           
     
           
     
SimHerd-Flex: X-Zelit
               
DB pr. år kr.          
DB pr. årsko kr.          
               
         
Lagkagen viser hvad der ligger bag ændringen i DB pr. år
Indtægter mælk: køernes ydelse er højere og desuden vil leveringsprocenten være højere ved en reduktion af repro lidelser.
Salg af dyr: færre køer slagtes og i stedet for kan der sælges kvier til levebrug.
Behandlingsomk.: færre omkostninger til behandlinger af mælkefeber, stofskifte- og repro lidelser..
DB Breakdown (læs mig)
   
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Powered by SimHerd              
Priser og Forudsætninger  
Mælkepris, kr. pr. kg ECM
Foder omkostninger, kr. pr. FE
   
Behandlingsomkostninger, kr. pr. tilfælde  
  Mælkefeber
  Repro lidelser
  Stofskifte lidelser
Inseminering, kr.
Arbejde, kr. pr. time
Kælvekvie, kr. pr. kvie
Slagteko, kr. pr. ko
   
Det antages, at X-Zelit reducerer mælkefeber og hypocalcemia med 77%. Reduktion (subklinisk) mælkefeber pga. X-Zelit, %
Det antages, at en DCAD-diet reducerer mælkefeber og hypocalcemie med 32% Reduktion (subklinisk) mælkefeber pga. DCAD (+ bolus), %
   
   
   
   
   
Powered by SimHerd