SimHerd-Flex: X-Zelit  
             
  Pamatdati        
  Govju skaits      
    Piena cena, €/kg EKP      
   
Vai X-Zelit aizstās anjonu papildbarību jūsu saimniecībā? Nē: Tiek pieņemts, ka X-Zelit samazina piena triekas un hipokalcēmijas gadījumus skaitu par 75%. Jā: Ir zināms, ka aizstājot anjonu papildbarību ar X-Zelit, piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaits tiek samazināts par 64%. Zināms, ka anjonu papildbarībai pašai par sevi arī ir kalcija deficīta mazinoša iedarbība, un, noņemot DCAD, šis efekts pazūd. Šos pieņēmumus (75 % un 64 %) var mainīt sadaļā "Cenas un pieņēmumi" X-Zelit aizstās anjonu-katjonu papilbarību (Jā/Nē)
 
 
   
Vai X-Zelit lieto tikai cietstāvošām govīm vai arī grūsnām telēm? Lietojot tikai cietstāvošām govīm, X-Zelit izmaksas ir zemākas, bet arī ieguvums būs mazāks, jo nebūs ietekmes uz veselību pirmajā laktācijā. Vai lietojat tikai cietstāvošām govīm un grūsnām telēm? 
 
   
   
Šis ir kopējais lietošanas reižu skaits, ja izvēlaties izmantot cietstāvošām govīm un grūsnajām telēm, vai tikai cietstāvošajām govīm Kopējais lietošanas reižu skaits gada laikā
     
             
    Informācija par ganāmpulku  
Situācija šodien. Šeit lūdzam norādīt jūsu ganāmpulka galvenos veiktspējas rādītājus (KPI - key performance indicator) Šodien
Šajā stabiņā tiek parādītas paredzamās izmaiņas katrā no veikstspējas rādītājiem (KPI - key performance indicator), salīdzinājumā ar "Šodienas situāciju", izmantojot X-Zelit Izmaiņas
 
   
Izslaukums no govs gadā (vidēji) Izslaukums kg EKP/govs/gadā
   
   
Govju skaits, kas atstāj ganāmpulku (krišana + brāķēšana) gada laikā. Brāķēšanas %
   
    Vidējais laktāciju skaits    
    Mūža ražība, kg EKP    
             
    Ārstēšanas reižu skaits uz 100 govīm        
   
Klīniskas piena triekas gadījumu skaits uz 100 dzemdībām.   Piena trieka
   
   
Subklīniskas hipokalcēmijas gadījumu skaits uz 100 dzemdībām   Subklīniska hipokalcēmija
   
   
Klīniskas ketozes un glumenieka dislokācijas gadījumu skaits uz 100 dzemdībām (ierakstiet abu slimību gadījumu skaita summu)   Vielmaiņas slimības
   
   
Augļa segu aiztures un metrīta gadījumu skaits uz 100 dzemdībām (ierakstiet abu slimību gadījumu skaita summu)   Ginekoloģiskās slimības
   
   
Tas ir ieguvums, govīm lietojot X-Zelit: gada neto peļņas pieaugums jūsu saimniecībā. Zemāk "ieguvumu sadalījums" jūs varat redzēt, kā ieguvums dalās dažādās pozīcijās Ieguvums, €/gadā
   
             
       
Šajā stabiņā lūdzam norādīt X-Zelit izmaksas, pašreizējās anjonu papildbarības izmaksas (ja šobrīd tādu izmantojat) un darbalaika samazinājumu, ko iegūsit, pārejot uz X-Zelit. Visas izmaksas un darbalaika samazinājums jāievada par katru pirmsatnešanās apstrādi. Uz vienu ārstēšanu
Gadā  
   
X-Zelit izmaksas, lietojot pirmsatnešanās grupu govīm X-Zelit izmaksas, €
 
             
    Ietaupījums        
   
Anjonu papildbarības izmaksas, lietojot pirmsatnešanās grupu govīm
Anjonu papildbarības izmaksas (+boli), €
 
   
Darbalaika patēriņa samazinājums (vai pieaugums), kas saistīts ar govju pirmsatnešanās apstrādēm, pārejot uz X-Zelit. Attiecas arī uz darbu, kas saistīts ar bolu ievadīšanu, urīna-pH mērījumiem un citām cietstāvošu govju rutīnas apstrādēm. Darba laika samazinājums, minūtes
 
   
Kopējie ietaupījumi, aizstājot anjonu piedevas ar X-Zelit Ietaupījums, €/gadā 
   
   
Gada peļņas pieaugums, atskaitot X-Zelit izmaksas, kā arī ietaupījumus (gadījumā, ja X-Zelit aizstāj anjonu papildbarību) Peļņa, €/gadā
   
             
             
             
Powered by SimHerd        
           
     
           
     
SimHerd-Flex: X-Zelit
               
Ieguvumi gadā          
Ieguvumi uz govi gadā          
               
         
Diagramma parāda ieguvumu veidošanos: Piena realizācija: labāks izslaukums un vairāk piena realizēts pārstrādes uzņēmumam (samazināta antibiotiku lietošana slimību ārstēšanai). Lopu realizācija: mazāk govju tiek izbrāķētas, tā vietā vairāk teles tiek pārdotas turēšanai. Ārstēšanas izmaksas: samazinātas veterinārārsta pakalpojumu izmaksas piena triekas, reproduktīvo un vielmaiņas slimību ārstēšanai. Ieguvumu sadalījums (izlasi šo)
   
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Powered by SimHerd              
Cenas un izmaksas  
Piena cena, litrs
Barības izmaksas, €/kg sausna
   
Ārstēšanas izmaksas, €/gadījums  
  Piena trieka
  Ginekoloģiskās slimības
  Vielmaiņas slimības
Apsēklošana, €/grūsnība
Darba izmaksas, €/stunda
20 mēnešus vecas teles realizācijas cena, €/tele
Ieņēmumi par vienu, uz kautuvi nosūtītu dzīvnieku; €/govs
   
Tiek uzskatīts, ka X-Zelit lietošana samazina piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaitu par 75%. Piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaita samazināšanās, lietojot X-Zelit, %
Anjonu papildbarība arī veicina piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaita samazināšanos. Gadījumā, ja ar X-Zelit aizstāj anjonu papildbarību, anjonu ietekme zūd. Tiek pieņemts, ka šīs ietekmes kļūda ir 30%. Piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaita samazināšanās, lietojot anjonu papildbarības (+bolu), %
   
   
   
   
   
Powered by SimHerd