Beregning af årlige omkostninger til forrentning og afskrivning  
Prisen på investeringen man overvejer at foretage. Investeringsbeløb
 
Den tekniske levetid af investeringen. Levetid, år
 
Rente  
Årlige omkostninger af investeringen. Hvis DB pr. år fra SimHerd IKKE overstiger dette beløb, er investeringen en dårlig ide. Årlige omkostninger
<= Stigning i DB pr. år skal være større end dette beløb
     
Beregning af det maksimale investeringsbeløb  
Stigningen i DB pr. år som du har simuleret dig frem til med SimHerd Stigning i DB pr. år (fra SimHerd)
 
Den tekniske levetid af investeringen. Levetid, år
 
Rente  
Investeringsbeløbet må ikke overstige dette beløb, ellers er stigningen i DB (som du udfyldte i feltet foroven) ikke nok til at forrente og afskrive investeringen Maksimale investeringsbeløb
<= Investeringsbeløbet skal være mindre end dette beløb
Modellen SimHerd og arket bruges på eget ansvar    
Regneark til et estimere et (maksimalt) investeringsbeløb            
             
Forskellen i DB pr. år er resultatet af din SimHerd analyse. Forskel i DB pr. år mellem scenariet og nudriften (DB)
      kr.  
             
Hvor meget højere er antallet af årskøer i scenariet i forhold til nudriften (i tilfældet af udvidelsen af ko-antallet). Antal ekstra årskøer i scenariet (kun relevant ved udvidelse)
         
Extra omkostninger pr. årsko til arbejde (3700 kr.), energi (1000 kr.), vedligehold (1000 kr.), forsikring og diverse (1000 kr.). Kilde: Business Check Kvæg. Ekstra marginale kontante kapacitetsomkostninger, kr. pr. årsko*
kr.        
Eventuelle øvrige omkostninger som stiger (+ beløb) eller falder (- beløb) i scenariet: udgifter til kviepasning, forrentning af kvote, service af robotten….
Ændring i øvrige omkostninger, kr. pr. år
kr. +      
Ændring i årlige omkostninger, i alt (ÅO) kr.        
             
Stigningen i DB pr. år minus ekstra årlige omkostninger står til rådighed til at forrente og afskrive investeringen Rådighedsbeløb til forrentning og afskrivning (DB-ÅO)
      kr.  
             
Investeringens levetid i år          
Kalkulationsrente          
Typisk mellem 0 og 5%. Afhænger af type investeringen. Forsikring og vedligehold af investeringen
         
             
Investeringsbeløbet må ikke overstige dette beløb. Brug evt. forskellige værdier for ekstra omkostninger, levetid og rente (følsomhedsanalyse). Det maksimale investeringsbeløb
      kr.  
* Cirka beløb og ikke repræsentativ for alle besætninger og udvidelsessituationer. Brug besætningens egne regnskabstal       
Modellen SimHerd og arket bruges på eget ansvar