Regneark til et estimere et (maksimalt) investeringsbeløb            
             
Forskellen i DB pr. år er resultatet af din SimHerd analyse.
Forskel i DB pr. år mellem scenariet og nudriften (DB)
      kr.  
             
Hvor meget højere er antallet af årskøer i scenariet i forhold til nudriften (i tilfældet af udvidelsen af ko-antallet).
Antal ekstra årskøer i scenariet (kun relevant ved udvidelse)
         
Extra omkostninger pr. årsko til arbejde (3700 kr.), energi (1000 kr.), vedligehold (1000 kr.), forsikring og diverse (1000 kr.). Kilde: Business Check Kvæg.
- Ekstra marginale kontante kapacitetsomkostninger, kr. pr. årsko *
kr.        
Eventuelle øvrige omkostninger som stiger (+ beløb) eller falder (- beløb) i scenariet: udgifter til kviepasning, forrentning af kvote, service af robotten….
Ændring i øvrige omkostninger, kr. pr. år
kr. +      
Ændring i årlige omkostninger, i alt (ÅO) kr.        
             
Stigningen i DB pr. år minus ekstra årlige omkostninger står til rådighed til at forrente og afskrive investeringen
Rådighedsbeløb til forrentning og afskrivning (DB-ÅO)
      kr.  
             
Investeringens levetid i år          
Kalkulationsrente          
Typisk mellem 0 og 5%. Afhænger af type investeringen.
Forsikring og vedligehold af investeringen
         
             
Investeringsbeløbet må ikke overstige dette beløb. Brug evt. forskellige værdier for ekstra omkostninger, levetid og rente (følsomhedsanalyse).
Det maksimale investeringsbeløb
      kr.  
             
* Cirka beløb og ikke repræsentativ for alle besætninger og udvidelsessituationer. Brug besætningens egne regnskabstal  simherd_11aug.jpg
Modellen SimHerd og arket bruges på eget ansvar