Hvad er den optimale udskiftningsprocent     
                                     
i din besætning?                        
  Dit input                      
Antal årskøer                    
Udskiftningspct. i dag                    
I arket er der behov for at inkludere et niveau for ufrivillige udskiftninger. Disse køer skal under alle omstændigheder ud. Der antages, at der er lige mange ufrivillige slagtninger og døde køer. Med andre ord, hvis du udfylder, at 3% (eller 5%) af køerne dør, så antages, at der yderligere er 3% (5%) ufrivillige slagtninger. I alt er der dermed 6% (10%) ufrivillige udskiftninger inkl. dødelighed. Ved en høj dødelighed, ligger det optimale udskiftningsprocent højere; flere køer SKAL ud. Dødelighed, køer
                   
Det er vigtigt at få mange køer drægtige igen efter kælvning. Hvis man imidlertid har dårlig reproduktion, kan man ikke tillade sig, at blive ved med at prøve at få køerne drægtige. Ved dårlig reproduktion kan det bedre betale sig, at udsætte nogle flere køer (optimale udskiftningsprocent ligger højere). Reproduktionseffektivitet, køer 
                   
                       
  Resultat                    
Ved denne udskiftningspct. er DB pr. årsko højest. Ved en højere udskiftningsprocent bliver opdrætomkostningerne for høje og ved en lavere udskiftningsprocent falder ydelsen for meget. Den optimale udskiftningspct. i din besætning
                  0
DB pr. årsko stiger med dette beløb, hvis du fremover skulle gå efter den optimale udskiftningspct. i forhold til den udskiftningspct. du har i dag. Stigning i DB pr. ko
                   
For at ramme den optimale udskiftningspct. bør du sælge dette antal kvier om året. Antal kvier som bør sælges hvert år
                     
                       
                         
                         
Hvis dødeligheden er lav og repro-effektiviteten er høj, så viser arket, at din udskiftningspct. bør være lav. Du skal ikke skubbe så mange kvier ind i besætningen, men i stedet for, skal der sælges flere.
Arket viser ikke, hvor meget man kan hente, ved at forbedre køernes sundhed og reproduktion. Arket viser, hvor meget man kan hente, ved at udnytte holdbare køer. Og det gør man, ved at sælge kvier! Om det er bedre, at bruge kødkvægssæd er et helt andet spørgsmål. Dette ark tager udgangspunkt i, at man ikke har brugt kødkvægssæd, men at man har fuld opdræt.
Hvad er regnearkets budskab? 
                       
Der regnes bl.a. med følgende forudsætninger: kælvekvier til 10.000 kr./styk, opdrætomkostninger på 11.5 kr./dag, slagtepris på 5500 kr./ko, mælkepris på 2.5 kr./kg EKM og kalvedødelighed på 5%.
Den optimale udskiftningsprocent afhænger også af disse forudsætninger. Er du interesseret i, at få lavet en detaljeret analyse i din besætning, skal du kontakte SimHerd. I en detaljeret SimHerd analyse inkluderes alle relevante aspekter i din besætning, sådan at du kan optimere din bedrift ud fra dine forudsætninger.
Få lavet en detaljeret SimHerd analyse
                       
Her et eksempel af en detaljeret SimHerd analyse af en specifik besætning. Eksempel af en detaljer SimHerd analyse
                       
Peg på teksterne, for at få forklaringer frem                                                
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    0