Parametre som beskriver den ekstensive produktion af kvier
Ekstensiv
           
 
Slagtevægt I kg Slagtevægt
    kg    
 
Klassificering formkode (2-14) Klassificering
         
  Slagtealder     mdr.    
 
Daglig tilvækst. Tallet er et resultat af de tal du udfyldte for slagtevægt og slagtealder Nettotilvækst
    gr./dag  
             
 
Parametre som beskriver den intensive produktion af kvier Intensiv
         
 
Slagtevægt I kg Slagtevægt
    kg  
 
Klassificering formkode (2-14) Klassificering
       
  Slagtealder     mdr.  
 
Daglig tilvækst. Tallet er et resultat af de tal du udfyldte for slagtevægt og slagtealder Nettotilvækst
    gr./dag  
             
 
Parametre som beskriver produktionen af en renraced kælvekvie. Der regnes med, at kvien er drægtig med kønssorteret sæd. Kælvekvier
         
  Alder ved salg     mdr.  
  Salgspris     kr.  
             
 
Parametre som beskriver salg af en krydsningskviekalv. Dette er alternativet; at komme af med kalven så hurtigt som muligt. Kviekalv
         
 
Alder ved salg: hvis kalven sælges efter 2 uger svarer det til 0.5 mdr. Alder ved salg
    mdr.  
  Salgspris     kr.  
             
       
  Powered by:      
       
         
Priser og omkostninger    
Slagtepræmie - krydsningskvie kr./kalv
Koncepttillæg kr./kg
Øko tillæg kr./kg
     
Afgræsning kr./FE
Grovfoder kr./FE
Korn kr./FE
     
Standard forudsætning for tidsforbrug per kalv/kvie per dag. Arbejdsomkostninger 0-3 mdr.
kr./dag
Standard forudsætning for tidsforbrug per kalv/kvie per dag. Arbejdsomkostninger >3 mdr.
kr./dag
Standard forudsætning for omkostninger til stald (forrentning, afskrivning, vedligehold), udfodringsteknik og lager per dag.
Omkostninger til stald >0 mdr.
kr./dag
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Korn