Jūsu ganāmpulks

Back
SimHerd-Flex: X-Zelit
Pamatdati
Govju skaits
Piena cena, €/kg EKP
X-Zelit aizstās anjonu-katjonu papilbarību
Vai lietojat tikai cietstāvošām govīm un grūsnām telēm?
Kopējais lietošanas reižu skaits gada laikā
Informācija par ganāmpulku Šodien Izmaiņas
Izslaukums kg EKP/govs/gadā
Brāķēšanas %
Piena trieka
Subklīniska hipokalcēmija
Vielmaiņas slimības
Ginekoloģiskās slimības
Ieguvums, €/gadā
Uz vienu ārstēšanu Gadā
X-Zelit izmaksas, €
Ietaupījums
Anjonu papildbarības izmaksas (+boli), €
Darba laika samazinājums, minūtes
Ietaupījums, €/gadā 
Peļņa, €/gadā
Atiestatīt
**Ieguvumu sadalījums
[No canvas support]
Powered by SimHerd

Cenas un izmaksas

Back
SimHerd-Flex: X-Zelit
Piena cena, litrs
Barības izmaksas, €/kg sausna
Ārstēšanas izmaksas, €/gadījums
 Piena trieka
 Ginekoloģiskās slimības
 Vielmaiņas slimības
Apsēklošana, €/grūsnība
Darba izmaksas, €/stunda
20 mēnešus vecas teles realizācijas cena, €/tele
Ieņēmumi par vienu, uz kautuvi nosūtītu dzīvnieku; €/govs
Piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaita samazināšanās, lietojot X-Zelit, %
Piena triekas un hipokalcēmijas gadījumu skaita samazināšanās, lietojot anjonu papildbarības (+bolu), %
Powered by SimHerd
Ready to reset
Are you sure to reset the Form's values?
created with
SpreadsheetConverter
Ready to submit
This form is complete and has passed all validation tests. Do you want to submit now?

Real-time Sync

Back

participant list

Back
  •   No one is connected.