Informationer om virksomheden (skal udfyldes)            
Virksomhedsform
       
Udbetalt løn pr. år      
Antal ekstra personmedlemmer ud over ejer/direktør  
   
Lokalforening
 
     
Andre oplysninger (kan udfyldes, bruges til at beregne fordele)        
Antal gravide inden for 5 år       
Årligt anslået forbrug af diesel (liter)      
 Nuværende rabatsats diesel (øre)      
Årligt anslået forbrug af benzin (liter)      
 Nuværende rabatsats benzin (øre)      
 
Kontingent     
Danske Malermestre    
Lokalforening    
Kontingent i alt (pr. år)          
Pr. måned    
     
Besparelser  (anslået)            
Arbejdsskadeforsikring, frivillig          
Arbejdsskadeforsikring, lovpligtig    
Erhvervs- og produktansvarsforsikring    
DM Barsel vs. Barsel.dk    
Rabataftaler diesel/benzin     
Besparelser i alt (pr. år)          
Pr. måned    
     
Bemærk, kun nogle af Danske Malermestres rabataftaler er medtaget i beregningen.