Informationer om virksomheden (skal udfyldes)      
Virksomhedsform
 
Udbetalt løn pr. år    
Antal personmedlemmer   
 
Lokalforening
 
       
Andre oplysninger (kan udfyldes, bruges til at beregne fordele)      
Antal gravide inden for 5 år     
Årligt anslået forbrug af diesel (liter)    
 Nuværende rabatsats diesel (øre)    
Årligt anslået forbrug af benzin (liter)    
 Nuværende rabatsats benzin (øre)    
       
       
Kontingent       
Danske Malermestre    
Lokalforening    
Kontingent i alt (pr. år)    
Pr. måned    
       
Besparelser  (anslået)      
Arbejdsskadeforsikring, frivillig    
Arbejdsskadeforsikring, lovpligtig    
Erhvervs- og produktansvarsforsikring    
DM Barsel vs. Barsel.dk    
Rabataftaler diesel/benzin (140 øre/liter benzin, 142 øre/liter diesel)    
Besparelser i alt (pr. år)    
Pr. måned    
       
Bemærk, kun nogle af Danske Malermestres rabataftaler er medtaget i beregningen.