Oplysninger om din virksomhed        
Virksomhedsform        
       
Lønsum i alt pr. år         
       
Antal personmedlemmer         
       
Lokalforening        
       
Antal gravide inden for 5 år         
       
Årligt  forbrug af diesel (liter)        
       
 Nuv. rabatsats diesel (øre)        
       
Årligt forbrug af benzin (liter)        
       
 Nuv. rabatsats benzin (øre)        
       
         
Kontingent i alt (pr. år)        
       
Pr. måned        
       
Heraf:        
Danske Malermestre        
       
       
       
Besparelser i alt (pr. år)        
       
Pr. måned        
       
Heraf:        
Friv. arbejdsskadeforsikr.        
       
Lovpl. arbejdsskadeforsikr.        
       
Forsikring, erhvervsansv.        
       
DM Barsel vs. Barsel.dk        
       
Rabataftaler diesel/benzin         
       
Bemærk at kun udvalgte fordele er medregnet