OY-BSV          
Motorydelse / Cruise
 Flyvehøjde (ft)
 Højdemåler (hP)
 Ønsket % motorydelse
 RPM
 Minimum RPM
 Maksimum RPM 2700
 Pct motorydelse
 Trykhøjde
 TAS Kts
 Forbrug brændstof GPH
Kg/t
Ltr/t
SE 'Cruise Power Tabel' fra BSV Flight Manual