OY-BUM      
  Motorydelse / Cruise      
             
   Flyvehøjde (ft)      
   Højdemåler (hP)      
   Temperatur (OAT)      
   RPM      
   RPM, (Min. / Maks.)    
   RPM      
           
   Pct motorydelse      
   TAS Kts      
   Brændstofforbrug GPH      
  Kg/t      
  Ltr/t      
           
   Trykhøjde (PA)      
   Standard temperatur      
   Temp. Afvigelse (ISA)      
           
  Dokumentation for BUM Cruise Power kan ses her