OY - BSV
Motor ydelse
 QNH eller STD (1013)  True Airspeed (Kts)
 Rejsehøjde i ft (QNH)  Rejsehøjde i FL (1013)
 Motor ydelse pct  Motor ydelse RPM
Fuel Flow  Kg
 Ltr
 Gls
 Der kan glides  NM fra højden
Propeller 'windmilling', Flaps oppe, vindstille, 70 KIAS