Generhvervelse af klasserettighed (Renewal)   Generhvervelse af instrument (IR) rettighed (Renewal)
   
   Dags dato >    Dags dato >
   Vælg SEP eller MEP
 
   SEP/MEP gyldig til
   IR gyldig til
     Mere end 7 år
  Procedure   Procedure
 
 
   
   
  5. Klasserettighed kan generhverves ved beståelse af PC.  
           
  LINK TIL EASA REGLER FOR 'VFR RENEWAL'   LINK TIL EASA REGLER FOR 'IR RENEWAL'