Tank kapacitet (liter) Midlet er:  
  l  
           
  Areal der behandles (m2) Væskemængde pr. 1.000 m2
  m2   liter
           
  Ønsket dosis:  
           
    Du skal i alt bruge: liter væske
    Liter væske    
 
 
Link til middeldatabasen
  Check om max dosering pr. kultur er overskredet!
 
  © Hortiadvice       
             
  Tank kapacitet (liter) Midlet er:    
  l  
 
             
  Areal der behandles (m2) Væskemængde pr. 1.000 m2
  m2   liter  
             
  Max tilladte dosis:    
             
    Du skal i alt bruge:  liter væske  
  RESULTAT:   Liter væske      
   
   
  Check om max dosering pr. kultur er overskredet!  
  Opdel dosis i flere behandlinger:      
  Antal behandlinger:    antal  
  Blanding pr. gang:        
  RESULTAT:   Liter væske      
   
   
  Link til middeldatabasen      
  © Hortiadvice   
             
  Tank kapacitet (liter) Hvilken koncentration vil du bruge:  
  l   %  OBS: Procent
        Midlet er:    
       
 
             
  Areal der behandles (m2) Væskemængde pr. 1.000 m2
  m2   liter  
    Du skal i alt bruge: liter væske totalt
  RESULTAT:   Liter væske      
   
   
             
  Max tilladte dosis ifl. brugsanvisning:  
  Du udbringer:    
           
  Link til middeldatabasen        
  © Hortiadvice           
  Hjælp til omregning          
 
  Fra kg til gram: kg      =  gram  
         
  Fra gram til kg: gram =  kg  
         
  Fra liter til ml liter   =  ml  
         
  Fra ml til liter ml     =  liter  
         
  Fra l/ha til ml/1.000 m2 l/ha  =  ml/1.000 m2
     
  Fra ml/m2 til l/1.000 m2 ml/m2= l/1.000 m2
 
  © Hortiadvice